אביב אורן
מורן 9 כפר ורדים ת.ד. 534 מיקוד 25147
נייד: 67 44 69 4 – 052
טל: 7007 999 – 04
פקס: 32 1234 2 – 077
דוא"ל: aviv@oren-agencies.co.il
אתר: www.oren-agencies.co.il